Van lieverlede

(roman, 1975)

Hanna, woont met haar zieke en zeurderige moeder in een volksbuurt. Het leven van alledag brengt nauwelijks vertier en Hanna vult haar dagen met de zorg voor haar moeder, koken, boodschappen doen, de krant voorlezen en dagdromen. Het leven van haar zus Coby die getrouwd is met een ex-zeeman en een dochtertje heeft, wordt geplaagd door drank en geweld, maar Hanna benijdt haar en tracht zich op haar beurt uit haar benauwende lot los te maken.

uit recensies over Van Lieverlede:

De vrouwelijke hoofdfiguur, Hanna, met wie de lezer zich vaak kan vereenzelvigen, omdat de schrijfster de handeling veelal vanuit haar gezichtspunt beschrijft zonder van haar een ik-figuur te maken, leeft moedeloos en bijna zonder hoop in een uitzichtloze situatie. Haar moeder kan haar niet loslaten, eist haar op, maar deze dochter is ook alles wat het leven haar heeft gelaten nadat zij haar man heeft gesmoord in de kussens (een diep verborgen geheim) en haar andere dochter getrouwd is(...) Van lieverlede is een mooi geschreven werk, waarmee Mensje van Keulen een stap vooruitzet naar een belangrijk schrijverschap.
- Wam de Moor in de Tijd De beperkingen van de lage, sociale klasse houden zowel Hanna, Coby, als mevrouw Beijer afschuwelijk trefzeker op hun plaats. Indirect is Van lieverlede daardoor een vlijmende aanklacht tegen klassentegenstellingen, die mensen als Hanna en Coby bij voorbaat kapot maken(...) Van Keulen beschrijft zo -klein tragisch- de hoek van onze maatschappij waar tevens de keiharde klappen vallen.
- Ben Bos in De Linie Het is een grote prestatie om 150 bladzijden vol te kunnen schrijven met zoveel nietsbeduidende, volstrekt humorloze kletskoek, maar het is verbluffend om het zo te kunnen doen, dat de lezer het boek, na de eerste pagina verdriet te hebben doorgenomen, niet meer uit handen legt. Althans, zo verging het mij.(...) Een klein meesterwerk.
- Rico Bulthuis in Haagsche Courant Het is geweldig goed, het is het fameuze Hollandse realisme ten voeten uit, maar dan op zijn allerbest, ontdaan van franje, van mooidoenerij, van maniertjes en kunst- en vliegwerk. Het is volkomen oprecht, daarbij sober, verzwegen, economisch verteld.
- Hans Warren in PZC

[een fragment uit Van Lieverlede]