De avonturen van Anna Molino

(schelmenballade, 1980 - geïllustreerd door Peter Vos)

In deze schelmenroman in dichtvorm, geïllustreerd door Peter Vos

Anna Molino illustratie
© Peter Vos
wordt het veelbewogen leven geschetst van Anna Molino, de nazaat van een Spaanse, middeleeuwse schurk. Een ieder die met dit 'satanskind' in aanraking komt wacht een gruwelijk lot. Ze schreeuwt trommelvliezen stuk, laat broertjes van de trap donderen, steekt de kostschool in brand, maakt dat een circus in een bloedbad eindigt en dat een slager in zijn eigen gehaktmolen tot worst wordt gedraaid, enz. Zelfs de duivel is voor haar gunsten niet ongevoelig.

Enkele citaten uit de recensies:

In Nederland zijn we niet zo verwend met zgn. schelmenliteratuur, dwz, poëzie of proza waarin de schurk, schelm, booswicht een (vaak komische) hoofdrol speelt(...) 't Buitenland is wat rijker bedeeld: Gargantua en Pantagruel van Rabelais is daarvan een kloek voorbeeld. Overigens, wie kent niet aanverwante lectuur zoals de rijmpjes en stripjes van het moordlustige duo Max und Moritz de meest treurige, sadistische en vermakelijke schelmenstreken uithaalt? 't is opvallend dat vooral het mannelijk geslacht geknipt lijkt voor dit soort schurkenrollen. Des te aardiger eens een boekje te lezen waarin een vrouw van jongs af aan haar omgeving op stuitende wijze het leven zuur, zo niet onmogelijk maakt(...) Natuurlijk loopt het tenslotte ook met Anna niet best af, althans naar oprecht-christelijke maatstaven... of de duivelin zelf treurt om haar uiteindelijk lot en bokkepotige partner, valt te betwijfelen. In elk geval zal de lezer van Anna's verdere en meedogenloze avonturen zich niet bekocht voelen: andermans leed is altijd leuker, niet in het minst wanneer zulk Noodlot treffend geïllustreerd wordt met plaatjes van Peter Vos.
- Rob Vooren in Leidsch Dagblad
Deze weinig stichtelijke en bijwijlen wansmakelijke geschiedenis is in geen enkel opzicht relevant.(...) Niet geschikt voor openbare bibliotheken.
- Boekengids
Dit hevige verhaal is door Mensje van Keulen alleraardigst gedicht in hoofdstukken van steeds tien kwatrijnen. Peter Vos maakte er uitstekende, wrede en schalkse tekeningen bij.
- T. van Deel - Prisma-Lectuurvoorlichting

[een fragment uit De avonturen van Anna Molino]